Győr-Moson-Sopron Megyei szakosított ellátást nyújtó intézmény fenntartója és

vezetője részére

 

Tisztelt Intézményvezető Asszony, tisztelt Intézményvezető Úr!

 

A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Győr-Moson-Sopron Megyei

Kirendeltségéhez a pénteki nap délutánján megérkeztek a heti teszteléshez szükséges

gyorstesztek.

A korábbi levelemben hivatkozott miniszteri levél alapján

t á j é k o z t a t o m,

hogy a koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszt a megyei

kirendeltségen az alábbiak szerint átvehetők:

Átvétel helye: Győr, Batthyány tér 2. (a megyei kirendeltség épülete)

Átvétel ideje: 2020. november 30. napján (hétfőn) 09.00 és 12.00 órák között.

Kérem, hogy az átvételhez intézményi bélyegzőt biztosítani szíveskedjék!

 

dr. Szopka Zsolt
igazgató
30/3350287

Tisztel Intézményvezető Asszony/Úr!

 

Czibik Norbert, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese mai levele alapján

 f e l h í v o m

a figyelmét arra, hogy az intézményében elvégzett SARS-CoV-2 tesztelésről készített/felvett adatlapok és jelenléti ívek egy példányát a vizsgálatot végzők legkésőbb a teszt elvégzését követő napon (lehetőleg kézbesítővel és ne postai úton) juttassák el az illetékes megyei tisztifőorvoshoz! 

Együttműködését tisztelettel megköszönöm!

 Győr, 2020. november 21. 13.00 óra

 

dr. Szopka Zsolt
igazgató
SZGYF GYMSM
Kirendeltsége

Győr-Moson-Sopron Megyei szakosított ellátást nyújtó intézmény vezetője és fenntartója részére

Tisztelt Intézményvezető Asszony, Intézményvezető Úr!

Hivatkozva Prof. Dr. Kásler Miklós miniszter úr 2020. november 18. napján kelt, X/4408/2020/SZOCSZOLG iktatószámú levelében foglaltakra

t á j é k o z t a t o m,

hogy koronavírus kimutatására alkalmas antigén gyorsteszt a megyei kirendeltségen az alábbiak szerint átvehetők.

Átvétel helye: Győr, Batthyány tér 2. (a megyei kirendeltség épülete)

Átvétel ideje: 2020. november 20. 08.00 és 11.00 órák között.

Kérem, hogy az átvételhez intézményi bélyegzőt biztosítani szíveskedjék!

 

dr. Szopka Zsolt
igazgató
30/3350287